IMPREZY

Prasłowiański Gaj oferuje aktywny wypoczynek w plenerze. Osnową naszej oferty jest kulturowe dziedzictwo Kujaw Zachodnich i spuścizna historyczna obszarów nad Gopłem – dawnym Słowiańskim Morzem. Nasze imprezy są wzbogacone o elementy tradycji, wierzeń i obyczajów Słowian żyjących na naszej ziemi – miejscu  kształtowania się 1000 lat temu Państwa Polskiego. Pokazujemy też nasze dawne związki z Wikingami, którzy także w tym dziele uczestniczyli.

Nasza oferta to: 

  • warsztaty dla szkół
  • imprezy plenerowe dla dzieci
  • spotkania rodzinne i towarzyskie 
  • spotkania integracyjne,
  • eventy firmowe

Nasza opowieść to:

  • dziedzictwo Kujaw Zachodnich
  • średniowieczne umiejętności
  • słowiańskie wierzenia
  • tradycyjne potrawy

   Poczuj smak historii!

Organizując imprezy współpracujemy z partnerami z Łojewa, w ramach wspólnej oferty rekreacyjno-turystycznej pod nazwą Przystanek Łojewo.   ŁOJEWO – DOBRE MIEJSCE NA KUJAWACH.